Once Upon a Time je najhorší Tarantinov film… či nie?

Once Upon a Time je najhorší Tarantinov film… či nie?

Domov Čítam Sledujem Cestujem Uvažujem Ostatné Série Erasmus v Holandsku Drblý komentár Galéria Krajina Mesto Street Black & White Portréty Iné Once Upon a Time je najhorší Tarantinov film… či nie? Vlakové úvahy. Domov dorazím ráno, aby som preskočil noc...